Dar değil, dolu; az değil, özel… Kaliteli iş gibi kaliteli mekân da büyük alanlara ihtiyaç duymaktan uzaktır. Fransız ekolünün kumaş üzerinde yarattığı zarif ama görkemli kıvrımların mekâna da yansıtılabileceğine dair güzel bir örnek Mungani. Yüksek standartta ürünler ortaya koyan bir atölyenin vitrininin de bu ağırlığı taşıması gerektiği düşüncesiyle yaratılan, içi dışından büyük bir iş yeri.

Fotoğraflar